iede gal ni nakadashi shimakutte - dousei seikatsu hajimemashita..