Emori Uki Aibo Ingo Kyouiku comic KURiBERON DUMA 2019-09 Vol.16..